2ND CTPD (1964 – 1966)

NOMINATED:

Ratoe Chuwar Trulku

NYINGMA:

Pelyul Zongna Trulku Jampel Lodoe

SAKYA:

Jheshong Tsewang Tamdin –Chairman

KAGYUE:

Lodoe Choedhen

GELUG:

Loling Tsachag Lobsang Kyenrab

U-TSANG:

Samkhar Tsering Wangdue –Vice Chairman

Ngawang Choesang

Phartsang Chukhor Kelsang Damdul

Tengring Rinchen Dolma

DO-TOE:

Jagoetsang Namgyal Dorjee

Yabtsang Dechen Dolma

Sadutsang Lobsang Nyendak

Jangtsatsang Tsering Gonpo (Appointed Minister, replaced by Drawu Pon Rinchen Tsering)

DO-MEY:

Kirti Jamyang Sonam

Tongkhor Trulku Lobsang Jangchup

Taklha Tsering Dolma

Kongtsa Jampa Choedak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s